Kosten

Consultatie, advies, diagnostiek en behandeling

Voor supervisie, training, consultatie en advies hanteert Praktijk Oogpunt een uurtarief van €105,-.
Voor diagnostiek en behandeling rekenen we een uurtarief van €97,50.

Reistijd en reiskosten worden apart in rekening gebracht. Voor de reistijd geldt een maximum uurtarief van €45,- en voor de reiskosten rekenen wij €0,19 per kilometer.

Praktijk Oogpunt kan u, indien gewenst, een offerte sturen met daarin een schatting van de kosten van het product dat u wilt afnemen. Hierna kunt u besluiten of u definitief gebruik wilt maken van ons aanbod en/of hulpverleningstraject.

 

Mediatietherapie

Voor onze mediatietherapie hanteren wij een vaste prijs van €1350,- (voor 3 dagdelen, exclusief reiskosten en reistijd).

 

Vergoedingen

De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Diagnostiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, tenzij de diagnostiek onderdeel uitmaakt van een behandeltraject. Daarnaast is zonder DSM-diagnose een vergoeding voor behandeling niet mogelijk. 

 

Basis Generalistische GGZ

De zorg die Praktijk Oogpunt verleent, valt onder de Basis Generalistische GGZ.
BGGGZ is kortdurende zorg gericht op lichte tot matige psychische klachten. Deze zorg is ingedeeld in kort, middel, intensief en chronisch. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt door uw verwijzer en behandelaar bekeken voor welk traject u in aanmerking komt.  Voor elk traject gelden maximale vergoedingen. Wanneer de maximale vergoeding is bereikt, dient u de verdere kosten zelf te betalen.

 

Niet gecontracteerde zorg

Praktijk Oogpunt heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
Dit betekent dat u de nota’s die u ontvangt rechtstreeks aan ons betaalt. U kunt de nota’s niet tussentijds in dienen bij de zorgverzekeraar. Alleen de overzichtsnota, aan het einde van de behandeling, kan worden ingediend.
Elke verzekeraar heeft zijn eigen regels voor wat betreft het vergoeden van niet gecontracteerde zorg. Het vergoedingspercentage dat zorgverzekeraars hanteren is verschillend en varieert tussen de 50-75% van een door hen zelf vastgesteld marktconform tarief.
Wij adviseren u om voorafgaande aan de behandeling bij uw ziektekostenverzekeraar navraag te doen over wat u bij ons vergoed kan krijgen. De hoogte van de vergoedingen kan eveneens afhangen van het (aanvullende) verzekerde pakket dat u heeft afgesloten.

 

Verwijzing

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief nodig voor Generalistische Basis GGZ.
De verwijsbrief dient een omschrijving te geven van uw klachten en DSM-diagnose(n). Tevens moet worden vermeld of u wordt verwezen voor een kort, middel, intensief of chronisch traject.
De verwijzing dient te zijn gedateerd maximaal 6 maanden voor de start van de behandeling en minimaal op de startdatum van de behandeling.
Een verwijzing kan worden geschreven door een huisarts of medisch specialist.

 

Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg.
Praktijk Oogpunt werkt landelijk en heeft daarom geen contracten met gemeenten afgesloten. Dit betekent dat er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bij ons vaak geen vergoedingen mogelijk zijn.