Wie zijn wij?

Marije Schuitemaker

Marije Schuitemaker is orthopedagoog, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij is sinds 1997 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Diagnostiek bij (vermoedelijke) slachtoffers en plegers behoren tot haar vakgebied, alsmede (kortdurende) individuele therapie na seksueel trauma, mediatietherapie en plegerbehandeling. Daarnaast geeft zij les bij verschillende opleidingsinstituten en wordt ingezet als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) bij diverse vraagstukken rondom seksualiteit en seksueel misbruik.
Momenteel werkt Marije Schuitemaker als regiebehandelaar op een behandelpoli voor mensen met lichte verstandelijke beperkingen en onbegrepen, risicovol gedrag.

Registraties & lidmaatschappen

  • NVO lidmaatschap en
  • NVO geregistreerd basis orthopedagoog;
  • BIG geregistreerd GZ-psycholoog;
  • NVGzP lidmaatschap;
  • VGCT lidmaatschap;
  • EMDR gewoon lidmaatschap

Iris Achterberg

Iris Achterberg (orthopedagoog generalist en GZ-psycholoog) werkt sinds 1998 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Zij heeft op dit gebied ervaring met diagnostiek, scholing, advisering, training en (mediatie)therapie. Iris wordt onder andere regelmatig ingezet door het centrum voor consultatie en expertise (CCE).
Momenteel werkt Iris Achterberg voor een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook daar heeft zij het aandachtsgebied seksualiteit in haar taakpakket, alsmede het uitvoeren van diagnostiek, het geven van trainingen en uitvoeren van (pleger)behandelingen.

Registraties & lidmaatschappen

  • NVO lidmaatschap en
  • NVO geregistreerd orthopedagoog generalist;
  • BIG geregistreerd GZ-psycholoog;
  • EMDR basistherapeut