Iris Achterberg

Iris Achterberg (orthopedagoog generalist en GZ-psycholoog) werkt sinds 1998 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Zij heeft op dit gebied ervaring met diagnostiek, scholing, advisering, training en (mediatie)therapie. Iris wordt onder andere regelmatig ingezet door het centrum voor consultatie en expertise (CCE).
Momenteel werkt Iris Achterberg voor een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook daar heeft zij het aandachtsgebied seksualiteit in haar taakpakket, alsmede het uitvoeren van diagnostiek, het geven van trainingen en uitvoeren van (pleger)behandelingen.

Registraties & lidmaatschappen

  • NVO lidmaatschap en
  • NVO geregistreerd orthopedagoog generalist;
  • BIG geregistreerd GZ-psycholoog;
  • EMDR basistherapeut